نتایج آزمون

سامانه جامع دریافت نتایج ازمون


آزمون های سازمان فنی و حرفه ای در دو بخش ازمون های کتبی( تستی) و عملی( شفاهی) برگزار میشود آزمون کتبی (تستی) به صورت کاغذی و در مراکز استان به صورت آنلاین یا الکترونیکی برگزار میشود که منظور از انلاین یعنی سوالات و جواب دهی به  تست ها در رایانه و در مرکز خود سازمان انجام میگیرد . حد نصاب نمره قبولی 50 از 100 و نمره منفی ندارد و بعد از اعلام نمرات تستی به فاصله  3تا 4 هفته تاریخ ازمون شفاهی توسط سازمان به اموزشگاه اعلام شده و اموزشگاه به کاراموزان اطلاع رسانی مینماید حد نصاب ازمون شفاهی ( عملی) 70 از 100 و نمره نهایی بایستی بالای 70 باشد نمره نهایی نمره ای است که در گواهینامه ثبت شده و به روش زیر محاسبه میشود :

نمره تستی*0.25 + نمره شفاهی*0.75≥ 70

 

میتوانید نتایج ازمون را در همین صفحه مشاهده کنید

درصورت غیبت (عدم حضور به منزله مردود است) ویا مردودی در ازمون کتبی (تستی) با پرداخت 14 هزار تومان برای باردوم و اعلام آن به اموزشگاه می توانید در آزمون مجدد شرکت کنید برای ازمون شفاهی مجدد به شرطی که از ازمون اول بیش از 6 ماه نگذشته باشد با پرداخت 15 هزار تومان و اعلام آن به آموزشگاه می توانید در آزمون شفاهی مجدد شرکت کنید

برای ازمون بار سوم بایستی شهریه مجدد  پرداخت شود .

 

دریافت نتیجه آزمون