نقشه کشی

نقشه کشی معماری

تمامی افراد علاقه مند به رشته نقشه کشی معماری می توانند در این رشته با مبانی ترسیم فنی،  کاربرد رایانه در نقشه کشی مبانی طراحی معماری، نقشه کشی طراحی و درک تصاویر، مواد و مصالح ساختمانی، بناهای تاریخی، هنرهای تجسمی و نقشه کشی طراحی و درک تصاویر، نقشه برداری و ترازیابی با دوربین های نیوز […]