فرصت های شغلی آموزشگاه بشارت علم

ردیف استخدام شرایط درخواست
ویزیتور به یک ویزیتور حرفه ای به منظورویزیت مراکز مختلف نیازمندیم  به منظور استخدام با ما تماس بگیرید
کارت پخش کن به چندین کارت پخش کن در نواحی غرب و مرکز تهران نیازمندیم  به منظور استخدام با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید !